25. 08. 2010
O G Ł O S Z E N I E
Dyrektor Zespołu Szkół nr 4 w Kościanie uprzejmie informuje, że uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2010/2011 dla uczniów Gimnazjum nr 4 im. M. Koszewskiego odbędzie się w środę, 1 września 2010 r., o godz. 8.00 w hali sportowej, a dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 im. M. Koszewskiego o godz. 10.00, także w hali sportowej.


18. 06. 2010
50-lecie szkoły oraz nadanie jej imienia Mariana Koszewskiego
W uroczystości z okazji 50-lecia szkoły oraz nadania jej imienia Mariana Koszewskiego udział wzięli: członkowie Rodziny Pana Mariana Koszewskiego, poseł na Sejm RP - Wojciech Ziemniak, Elżbieta Walkowiak - Wielkopolski Kurator Oświaty, Leszek Szczepaniak - Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego w Lesznie, Andrzej Jęcz - Starosta Kościański, Piotr Ruszkiewicz - Przewodniczący Rady Miejskiej Kościana, Michał Jurga - Burmistrz Miasta Kościana, Czesław Bartoszewski dziekan kościański, Czesław Małycha - proboszcz Parafii św. Ducha, przedstawiciele stowarzyszeń, organizacji i zakładów pracy, środków masowego przekazu, dyrektorzy szkół i jednostek samorządowych, byli pracownicy szkoły, przedstawiciele Rady Rodziców, grono pedagogiczne oraz dzieci i młodzież - uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mariana Koszewskiego i Gimnazjum nr 4 im. Mariana Koszewskiego w Kościanie. Zebranych powitał dyrektor szkoły Leszek Michalczak, który przedstawił jej historię i dzień dzisiejszy. Następnie zebrani obejrzeli prezentację poświęconą Patronowi szkoły - Marianowi Koszewskiemu. Po prezentacji dyrektor wręczył dyplomy i nagrody uczniom, którzy zwyciężyli w konkursach organizowanych przez szkołę w związku z jubileuszem 50-lecia i nadaniem imienia. Kolejnym punktem programu była część artystyczna przygotowana specjalnie na jubileusz 50-lecia szkoły. Kolejne występy dzieci i młodzieży czasem na serio, a czasem żartobliwie nawiązywały do wydarzeń z historii szkoły i kraju. Widzowie z aplauzem przyjęli widowisko. Po części rozrywkowej goście przekazali dyrektorowi szkoły życzenia i prezenty. Uroczystość zakończyło spotkanie przy kawie. Na pamiątkę udziału wszyscy goście otrzymali folder szkoły oraz książkę Mariana Koszewskiego "Pamięć".
Przed akademią członkowie rodziny Patrona, Burmistrz Miasta Kościana oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego odsłonili w hallu szkoły tablicę poświęconą Marianowi Koszewskiemu. 
Zobacz więcej
   


01. 06. 2010
D Z I E Ń   D Z I E C K A
We wtorek w szkole obchodziliśmy Dzień Dziecka. Od rana podczas każdej przerwy grała muzyka. W trakcie długiej przerwy wystąpił zespół uczniów, który umilił wszystkim czas swą grą i śpiewem. W jego skład wchodzą: Filip Karpiński - akordeon guzikowy, śpiew; Daria Owczarzak - skrzypce, śpiew; Jakub Szwarc - instrumenty perkusyjne; Kacper Naglik - gitara elektryczna, śpiew; Dawid Nowakowski - gitara basowa. Uczniowie mogli wykazać się inwencją, przebierając się w kolorowe i pomysłowe stroje. Wszyscy przebierańcy nagrodzeni byli upominkami ufundowanymi przez Samorząd Szkolny. W tym dniu każdy uczeń otrzymał również lody. Wszyscy dobrze się bawili.
   


31. 05. 2010
P O M O C   D L A   P O W O D Z I A N
Rozpoczęliśmy kolejną akcję pomocy dla powodzian. Zbieramy żywność, środki czystości, odzież, zabawki i pieniądze.


28. 05. 2010
K O Ś C I A N   D Z I Ę K U J E
Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej Kościana inaugurującej Dni Kościana wręczono trzy statuetki "Kościan Dziękuje" za wybitne zasługi dla rozwoju miasta. W tym roku laureatami nagrody zostali Ci, którym chce się chcieć:
- Jerzy Zielonka za działalność badawczą i publicystyczną związaną z pogłębianiem i upowszechnianiem wiedzy o Kościanie i jego historii,
- Leszek Michalczak za zasługi dla rozwoju i propagowanie ruchu turystycznego w Kościanie (dyrektor ZS nr 4 w Kościanie),
- Bogusław Kostyk za zasługi dla rozwoju i propagowanie idei Czerwonego Krzyża i honorowego krwiodawstwa w Kościanie.
   


11. 05. 2010
K O N K U R S   R E L I G I J N Y
"Jan Paweł II papież z dalekiej Polski"

Konkurs religijny Jan Paweł II papież z dalekiej Polski organizowany przez Zespół Szkół Gminych im. Jana Pawła II w Starych Oborzyskach dla klas IV-VI. Finaliści konkursu z naszej szkoły:
I miejsce - Arkadiusz Buchowski kl. VIb
IV miejsce - Paweł Linke kl. VIb
   
Logo szkoły


12. 03. 2010
N I E Z W Y K Ł Y   Z W Y C Z A J N Y   C Z Ł O W I E K
"Spotkanie młodzieży z patronem"

W Kościańskim Ośrodku Kultury uczniowie Zespołu Szkół nr 4 uczestniczyli w niezwykłym spotkaniu. Poznawali sylwetkę zmarłego w 2006 r. honorowego obywatela Kościana - Mariana Koszewskiego, który w czerwcu stanie się patronem "Czwórki".
Uczniowie wysłuchali opowieści członków rodziny i przyjaciół Mariana Koszewskiego oraz obejrzeli fragmenty spektaklu Janusza Dodota "Pamięć" poświęconego Koszewskiemu.

Za zgodą pana Pawła Sałackiego (GAZETA KOŚCIAŃSKA NR 10 z dnia 10.03.2010 r.)
Zespół Szkół nr 4 w Kościanie przygotowuje się do nadania szkole imienia Mariana Koszewskiego. Patrona niezwykłego, odmiennego od większości patronów szkół w Polsce. Wzorem dla uczniów nie będzie znana powszechnie postać historyczna, lecz zwykły człowiek, można rzec sąsiad. - Był to niezwykle skromny, porządny człowiek, którego warto stawiać młodzieży za wzór - uważa Leszek Michalczak, dyrektor ZS nr 4. Zobacz więcej
   


25. 02. 2010
K O N K U R S   M A T E M A T Y C Z N Y
W Zespole Szkół nr 4 w Kościanie odbył się I Miejsko-Gminny Konkurs Matematyczny "Co dwie głowy, to nie jedna" dla uczniów klas IV szkół podstawowych. Wystartowało dwanaście dwuosobowych drużyn z wszystkich kościańskich szkół podstawowych oraz uczniowie z Racotu i Starego Lubosza.
I miejsce zajęli czwartoklasiści z Zespołu Szkół nr 4: Mikołaj Smętowski i Dominik Drost,
II miejsce przypadło reprezentantom ze Szkoły Podstawowej w Luboszu Starym: Kacprowi Majchrzakowi i Szymonowi Piestrzyńskiemu,
III miejsce zajęli Aleksander Papież i Jakub Nowak z Zespołu Szkół nr 4 w Kościanie.
Zwycięzcy otrzymali dyplomy i atrakcyjne nagrody, pozostali uczestnicy także zostali obdarowani upominkami i pamiątkowymi dyplomami. Nagrody ufundowali: Burmistrz Miasta Kościan, Wójt Gminy Kościan, Zespół Szkół nr 4 i WSiP.
Organizatorami konkursu były: Jolanta Niklas, Bogna Kaźmierczak, Jolanta Jąder i Elżbieta Kucner.
   
Logo szkoły


18. 02. 2010
K O N K U R S   O R T O G R A F I C Z N Y
16 lutego 2010 odbył się konkurs o tytuł "Mistrza Ortografii Szkół Podstawowych Miasta i Gminy Kościan". Udział wzięło 25 uczniów z 8 szkół. W dyktandzie można było zrobić ponad 160 błędów. Zobacz więcej


A R C H I W U M

2015/2016    2014/2015    2013/2014    2012/2013    2011/2012    2010/2011    2009/2010

e-mail