50-lecie szkoły oraz nadanie jej imienia Mariana Koszewskiego

Wspólne odśpiewanie hymnu rozpoczęło uroczystość 50-lecia szkoły oraz nadanie jej imienia Mariana Koszewskiego

Na dzisiejszej uroczystości dyrektor Zespołu Szkół nr 4 - Leszek Michalczak - serdecznie powitał Rodzinę Pana Mariana Koszewskiego, przedstawicieli Parlamentu Rzeczypospolitej, władze Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty, władze powiatu kościańskiego i miasta Kościana, księdza dziekana i księdza proboszcza, przedstawicieli stowarzyszeń, organizacji i zakładów pracy, środków masowego przekazu, dyrektorów szkól i jednostek samorządowych, byłych pracowników szkoły, przedstawicieli Rady Rodziców, grono pedagogiczne oraz dzieci i młodzież - uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mariana Koszewskiego i Gimnazjum nr 4 im. Mariana Koszewskiego w Kościanie.
Są dwa powody - powiedział dyrektor - dla których zebraliśmy się tutaj wszyscy: jubileusz pięćdziesięciolecia Szkoły Podstawowej nr 4 oraz nadanie jej i Gimnazjum nr 4 imienia Mariana Koszewskiego.

Rys historyczny (z wystąpienia dyrektora Leszka Michalczaka):
Starania o wybudowanie nowej szkoły położonej w okolicy ulicy Poznańskiej rozpoczęły się wkrótce po zakończeniu II wojny światowej. Zmiany polityczne, które miały miejsce w roku 1948 spowodowały, że idea utworzenia w Kościanie nowej placówki oświatowej na blisko 10 lat przestała być aktualna. Prace budowlane na tzw. "złym dole", jak nazywano miejsce jej usytuowania, rozpoczęły się w roku 1957. Szkoła otworzyła swoje podwoje dla uczniów 1 września 1960 roku i otrzymała nr 4. Jej kierownikiem został pan Ignacy Minta. Od 1 września 1973 roku zmieniono organizację i nazwę szkoły na Zbiorczą Szkołę Gminną. Do szkoły oprócz uczniów z Kościana dowożono dzieci z okolicznych wiosek: Nielęgowa, Nacławia, Czarkowa, Kokorzyna, Szczodrowa i Kurzej Góry. W roku 1974 szkole nadano imię Karola Świerczewskiego, które nosiła do 1990 roku. Od 1 września 1987 roku szkoła przestała być zbiorczą, a jej zwierzchnikiem został Inspektor Oświaty i Wychowania Urzędu Miejskiego w Kościanie. Kolejne zmiany nastąpiły od 1 września 1999 roku kiedy powstał Zespół Szkół nr 1, w skład którego wchodziły Szkoła Podstawowa nr 4 i Gimnazjum nr 1 w Kościanie. Numerację "wyprostowano" od 1 września 2003: od tego dnia do dzisiaj mamy Zespół Szkół nr 4,w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 4 i Gimnazjum nr 4. W czasach Zbiorczej Szkoły Gminnej szkoła gromadziła w swoich murach uczniów z różnych środowisk: rejonu miejskiego oraz wiosek, które także miały różny charakter: od połączonych z miastem Czarkowa i przynajmniej częściowo Kurzej Góry do położonych w pewnym oddaleniu Szczodrowa, Kokorzyna czy Nielęgowa. Z upływem czasu liczba dzieci pochodzących z wiosek malała z powodu zmian organizacyjnych a także postępującego niżu demograficznego. W latach największego "zagęszczenia" szkoły uczyło się u nas dobrze ponad tysiąc uczniów (w ośmiu rocznikach), dzisiaj w dziewięciu rocznikach jest ich niespełna siedmiuset. Z tej liczby ok. 1/3 wyróżnia się bardzo dobrymi wynikami w nauce i zachowaniu. Absolwenci podstawówki i gimnazjum uzyskują wysokie wyniki na sprawdzianie i egzaminie zewnętrznym. Wielu z powodzeniem startuje w rozmaitych konkursach i zawodach sportowych. Szkoła może się pochwalić grupą 52 laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych. W zajęciach ponad 40 kół zainteresowań udział bierze więcej niż 700 uczniów (niektórzy w kilku kołach). Szkoła aktywnie uczestniczy w akcjach charytatywnych, w ramach Wielkiej Loterii Fantowej zebraliśmy 140 tysięcy złotych na rzecz dzieci chorych i dzieci z domów dziecka, na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy przekazaliśmy ponad 20 tysięcy złotych. Szkoła została wpisana na listę 100 najhojniejszych instytucji w kraju, obok takich firm jak telewizja Polsat i KGHM. Wspieraliśmy też dzieci z innych państw - ofiary kataklizmów i innych tragedii (Indie - adopcja na odległość, Biesłan, Irak, Afganistan). Od prawie 30 lat pomagamy dzieciom z Zakładu dla Ociemniałych w Laskach. Jesteśmy organizatorami corocznych konkursów: o tytuł Mistrza Ortografii Szkół Podstawowych Miasta i Gminy, Powiatowego Konkursu Mitologicznego i Powiatowego Konkursu Gwary Wielkopolskiej pod patronatem Radia Merkury. Przeprowadzamy także wiele zawodów sportowych i turniejów rekreacyjnych dla szkół, przedszkoli i innych środowisk. Przygotowujemy okolicznościowe programy artystyczne dla emerytowanych pracowników oświaty, Kościańskiego Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane i Udar Mózgu, Polskiego Związku Niewidomych.

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej:
Zbliżający się jubileusz szkoły stanowił asumpt do zajęcia się sprawą patrona szkoły. Spośród kilku rozważanych propozycji akceptację uczniów nauczycieli i rodziców uzyskała postać Honorowego Obywatela Miasta Kościana Pana Mariana Koszewskiego - osoby bardzo bliskiej naszej szkole dosłownie i w przenośni. Pomysł spotkał się także z bardzo życzliwym przyjęciem Rodziny pana Mariana. Rada Miejska Kościana na sesji w dniu 15 kwietnia 2010 r. przyjęła uchwalę następującej treści: tu treść uchwały. Dyrektor poinformował, że przed dzisiejszą uroczystością w hallu szkoły została odsłonięta ufundowana przez Rodzinę tablica poświęcona Patronowi. Następnie zebrani obejrzeli prezentację poświęconą Panu Marianowi Koszewskiemu - Patronowi Szkoły Podstawowej nr 4 oraz Gimnazjum nr 4 w Kościanie.

Kolejnym punktem uroczystości były wystąpienia Gości.

Wręczenie nagród laureatom konkursów:
Konkurs plastyczny dla klas IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum pt. "Kościan - moje miasto"
SP I miejsce: Martyna Gruszka VIa
G I miejsce: Karolina Krzyżanek Ib
Konkurs fotograficzny dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum Pt. "Place, parki i skwery w naszym mieście"
I miejsce: Hanna Jąder Ia, Jakub Zielonka IIc
Konkurs: "Życie i działalność Mariana Koszewskiego"
I miejsce: Weronika Kaczmarek IIa
I miejsce: Aleksandra Grobelna VIc
Konkurs na album o Patronie
I miejsce Nina Kunert VIc
I miejsce: Monika Grzegorek IIId
Konkurs literacki na wiersz o Patronie
I miejsce: Zuzanna Skrzypek IIa
Konkurs na wywiad z Patronem
I miejsce: Estera Nowicka IIa

W programie artystycznym, przygotowanym specjalnie na jubileusz 50-lecia szkoły wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej i młodzież Gimnazjum Zespołu Szkół nr 4 w Kościanie.
Na zakończenie dyrektor Leszek Michalczak serdecznie podziękował wszystkim, którzy przygotowali i przedstawili występ. Podziękował także wszystkim za udział w dzisiejszym spotkaniu a gości zaprosił na kawę do sali gimnastycznej.
 


e-mail