Konkurs o tytuł "Mistrza Ortografii Szkół Podstawowych
Miasta i Gminy Kościan"
16 lutego 2010 odbył się konkurs o tytuł "Mistrza Ortografii Szkół Podstawowych Miasta i Gminy Kościan". Udział wzięło 25 uczniów z 8 szkół. W dyktandzie można było zrobić ponad 160 błędów.

Tytuł Mistrza Ortografii wywalczyła Aniela Krajewska (Vb) z SP4 Kościan, która dyktando napisała bezbłędnie.
II miejsce zajął Michał Frąckowiak - SP2
III miejsce zajęło 4 uczniów: Karolina Buchowska - SP Racot, Bartosz Wyrzykiewicz - SP1, Paulina Filipiak - SP3, Zuzanna Dolata - SP1.
Nagrody ufundował Burmistrz Miasta Kościan.
 

"Powiatowy Konkurs Gwary Wielkopolskiej"
Jednym z elementów naszej kultury jest gwara wielkopolska tak specyficzna dla naszego folkloru. Dawniej wywierała ona duży wpływ na język i tradycje kolejnych pokoleń kościaniaków, którzy ją znali i posługiwali się nią na co dzień. Dzisiaj gwara wyszła już z powszechnego użycia. Szczególnie rzadko słychać ją na terenie miasta Kościana. Większą popularnością cieszy się jeszcze jedynie na wsiach.
Od 2001 roku w Zespole Szkół nr 4 w Kościanie organizowany jest Powiatowy Konkurs Gwary Wielkopolskiej, którego głównym celem jest popularyzacja naszej gwary wśród młodzieży. Jest on adresowany dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów całego powiatu. Konkurs przebiega w dwóch częściach: pisemnej i ustnej. Oba etapy polegają na uzupełnianiu tekstów i wyjaśnianiu znaczeń słów, zwrotów i wyrażeń gwarowych. W pierwszej części uczestnicy piszą test dotyczący gwary. Później sześciu uczniów, którzy uzyskują największą liczbę punktów bierze udział w drugim etapie konkursu i przystępuje do ścisłego finału. Ich zadanie polega na ustnej odpowiedzi na pytania zadawane przez redaktora Jacka Hałasika. O zwycięstwie decyduje suma punktów zdobytych w części pisemnej i ustnej. Nagrody w postaci książek ufundowanych przez Zespół Szkół nr 4 otrzymuje sześciu laureatów konkursu. Ponadto zwycięzca otrzymuje puchar "Srebrny Mikrofon" ufundowany przez radio "Merkury". Oprócz tego każdy uczestnik konkursu zostaje nagrodzony nie tylko dyplomem uczestnictwa, ale także miłym upominkiem. Nikt zatem nie czuje się zwyciężony. Konkurs odbywa się pod patronatem władz samorządowych oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego, którzy również są fundatorami nagród w konkursie. Patronat medialny nad konkursem gwarowym objęło radio "Merkury", czego efektem są liczne informacje w mediach o konkursie odbywającym się w naszym mieście. Prowadzącym kolejne edycje konkursu gwarowego jest redaktor Jacek Hałasik z radia "Merkury", który sprawia, że nasz konkurs jest bardzo ciekawy i cieszy się coraz większym powodzeniem wśród uczniów i nauczycieli.
Organizatorem konkursu jest Zbigniew Majchrzak, nauczyciel historii w Zespole Szkół nr 4. Konkurs gwarowy motywuje uczniów do poznawania gwary wielkopolskiej, ale jest również dla nich dobrą zabawą i okazją do zdrowej rywalizacji. Gwara wielkopolska jest niezwykle ważnym elementem naszego regionu. Język ten jest prawie nieznany młodym ludziom, którzy nie mają możliwości kontaktu z gwarą wielkopolską. Dzięki konkursowi uczniowie mogą zapoznać się z kulturą naszego regionu.
 
Gwara1 Gwara2 Gwara3
Gwara4 Gwara5 Gwara6
Gwara7 Gwara8 Gwara9

 
"Powiatowy Konkurs Mitologiczny"
Powiatowy Konkurs Mitologiczny organizowany jest dla uczniów klas V - VI szkół podstawowych z Powiatu Kościańskiego, gdy Kora powraca do swojej matki, Demeter, czyli wiosną.
Konkurs ma na celu rozwijanie zainteresowań mitologią grecką, wywierającą duży wpływ na kulturę europejską, a także kształtowanie umiejętności uważnego czytania ze zrozumieniem. W konkursie jedną szkołę może reprezentować maksymalnie trzech uczniów. Pierwsza część polega na udzieleniu pisemnej odpowiedzi na jednakowe dla każdego pytania. Do drugiej części ustnej - finałowej zakwalifikowanych zostaje sześciu najlepszych uczestników, którzy mają za zadanie odpowiedzieć na wylosowane pytania. O wyniku końcowym laureatów decyduje suma zdobytych punktów z obu części. Tematyka konkursu obejmujemity greckie zawarte w książkach: J. Parandowski "Mitologia" i W. Markowska "Mity Greków i Rzymian".
We współfinansowaniu nagród dla uczestników i laureatów konkursu bierze udział Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta Kościana.
Przygotowaniem konkursu zajmują się nauczyciele Zespołu Szkół nr 4: Joanna Siejek-Kolenda oraz Leszek Kędzierski.
Konkurs uatrakcyjniają przedstawienia o tematyce mitologicznej i okolicznościowa gazetka.
 e-mail