Opracowali: dyr. Emilia Grajewska-Banaszak, Leszek Kędzierski i Iga Kasztelan-Jęcz

1960/1961 Pierwszy rok szkolny w nowej Szkole Podstawowej nr 4. Kierownikiem zostaje p. Ignacy Minta.
   
1970/1971 1. Wizyta wicepremiera Zdzisława Tomali wraz z grupą posłów sejmowych.
2. Kierownikiem Szkoły Podstawowej nr 4 zostaje p. Halina Zając.
1971/1972 Harcerze ze Szkoły Podstawowej nr 4 organizują w Kokorzynie "Święto pieczonego ziemniaka".
1972/1973 Wizyta wiceministra oświaty Michała Godlewskiego. Szkoła Podstawowa nr 4 została mianowana Zbiorczą Szkołą Gminną.
1973/1974 Szkole nadano imię Generała Karola Świerczewskiego - Waltera, nastąpiło wręczenie sztandaru. W późniejszych latach delegacje uczestniczyły w zlotach szkół zwanych "Walterowskimi".
1974/1975 Uczniowie i nauczyciele pomagali w zorganizowaniu Powiatowych Uroczystości Dożynkowych.
1975/1976 Uczniowie uczestniczyli w Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego 1975/1976.
1976/1977 Odbył się VIII Turniej Wiedzy Obywatelskiej.
1977/1978 Uczniowie wzięli udział w obozie zimowym w Kotlinie Jeleniogórskiej. Kotlina Jeleniogórska jest do tej pory jednym z ulubionych miejsc wyjazdów uczniów na wycieczki klasowe.
1978/1979 Odbyło się jedno z wielu spotkań uczniów z wybitnym regionalistą, wielkim patriotą i zasłużonym kościaniakiem Marianem Koszewskim.
1979/1980 Spotkanie uczniów z Bolesławem Puzyrewiczem - uczestnikiem Powstania Wielkopolskiego.
1980/1981 Spotkanie klas VIII z kombatantem II wojny światowej panem Władysławem Banachem.
1981/1982 Leszek Michalczak (obecny dyrektor szkoły) zorganizował pierwszy obóz wędrowny, obozy te organizował przez 24 lata, wzięło w nich łącznie udział 480 uczniów, którzy mieli okazję poznać polskie pasma górskie. To wtedy właśnie niektórzy wychowankowie połknęli bakcyla turystyki i uprawiają ją do dziś.
1982/1983 Nagrodzenie opiekunek szkolnego koła TPD pań Czesławy Albińskiej i Dobromiły Żak przez władze wojewódzkie.
1983/1984 W ramach wakacyjnej wymiany młodzieży uczniowie przebywali w Ilmenau w byłej NRD.
1984/1985 1. Odbyły się uroczyste obchody 25 - lecia szkoły.
2. Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 4 zostaje p. Maria Kopeć.
1985/1986 Pracę rozpoczęła wyjątkowo liczna grupa młodych nauczycieli, co było związane z przejściem kilku dotychczasowych nauczycieli do nowo otwartej Szkoły Podstawowej nr 6.
1986/1987 Uroczyście obchodzono Dzień Patrona Szkoły.
1987/1988 Szkoła była organizatorem miejskiej akademii z okazji Dnia Matki.
1988/1989 W szkole przebywa delegacja przyjaciół z Ilmenau z NRD.
1989/1990 Uroczyste akademie z okazji 50 rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz 45 rocznicy wyzwolenia Kościana.
1990/1991 1. Rada Pedagogiczna podejmuje decyzję o rezygnacji z dotychczasowego imienia szkoły.
2. Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 4 zostaje p. Leszek Michalczak.
3. Adrian Bączyński zajmuje I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Języka Polskiego. Obecnie ksiądz Adrian Bączyński jest kapelanem w parafii p.w. św. Łukasza w Poznaniu.
1991/1992 1. W ramach współpracy ze Szkołą Podstawową nr 27 we Wrocławiu uczniowie "czwórki" wzięli udział we wspólnych rajdach w Dusznikach Zdroju, Międzygórzu, Wałbrzychu, a wrocławianie uczestniczyli w XXXVII Turystycznej Wiośnie na Ziemi Kościańskiej - cyklicznym rajdzie organizowanym przez PTTK w Kościanie.
2. W szkole odbył się koncert duetu fortepianowego "Maciej i Tadek". "Maciej" to Maciej Zielonka obecnie nauczyciel muzyki w "czwórce" i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Kościana. Maciej Zielonka jest jednym z 24 absolwentów Szkoły Podstawowej nr 4, którzy po latach wrócili do starej szkoły jako pracownicy zatrudnieni na różnych stanowiskach. Grupa ta stanowi obecnie ponad jedną czwartą ogólnej liczby pracowników ZS 4 w Kościanie.
3. Odbyło się spotkanie uczniów z absolwentem szkoły Jarosławem Worochem, obecnie marynarzem, ojcem Bartka Worocha z klasy Ia gim. Jarek Woroch już jako dziecko marzył o zostaniu marynarzem i marzenie to zrealizował.
1992/1993 1. W szkole gościli wybitny polski trener Kazimierz Górski oraz poeta Leon Machowiak.
2. Utworzono pierwszą autorską klasę o profilu turystycznym.
1993/1994 1. W szkole zorganizowano wystawę ptaków egzotycznych, którą zwiedziło 690 uczniów.
2. Marta Wożniak zajęła I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Ortograficznym. Marta to córka byłego Burmistrza Miasta Mirosława Woźniaka.
1994/1995 1. Z inicjatywy dyrektora Leszka Michalczaka zorganizowano I Konkurs o Tytuł Mistrza Ortografii Szkół Podstawowych Miasta i Gminy Kościan. Obecnie konkurs ma rangę imprezy powiatowej i cieszy się sporym zainteresowaniem, patronują mu władze miejskie i powiatowe.
2. Bartosz Hordecki (obecnie doktor nauk humanistycznych UAM, działacz Stowarzyszenia im. D. Chłapowskiego) został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego.
1995/1996 8 uczniów uzyskało tytuły laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych. Dawid Naskręt zdobył złoty medal w finale Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.
1996/1997 1. 13 rodziców uczniów zostało uhonorowanych tytułami "Przyjaciel Szkoły. Tytuły te przyznawane są do dzisiaj.
2. Młodzież wzięła udział wraz z opiekunami w obozie sportowym w Istrze w Rosji.
3. W wakacje letnie zorganizowano w szkole kolonie dla dzieci powodzian z Wrocławia.
1997/1998 1. I miejsce Macieja Wolnego w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym.
2. III miejsce Karola Leśnika w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym. Karol Leśnik jest obecnie adiunktem w Instytucie Matematyki Politechniki Poznańskiej.
3. Robert Mikołajczyk został najlepszym bramkarzem Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej we Francji.
1998/1999 Otwarcie nowej hali sportowej. Hala służy szkole i miastu, odbywają się w niej imprezy ogólnopolskie i międzynarodowe, m.in. kilkakrotnie ciesząca się dużym zainteresowaniem hodowców i publiczności Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych.
1999/2000 1. Odbył się Powiatowy Konkurs "Życie i Dzieło Generała Dezyderego Chłapowskiego". Szkoła była organizatorem tego konkursu we współpracy ze Stowarzyszeniem Oświatowym im. Dezyderego Chłapowskiego przez 10 lat. Uczestniczyło w nim około 400 uczniów.
2. Odbył się I Powiatowy Konkurs Mitologiczny. Jego kolejne edycje cieszą się do dzisiaj dużym zainteresowaniem, organizatorem konkursu jest polonista i poeta pan Leszek Kędzierski.
2000/2001 1. Klasa publicystyczno - dziennikarska spotkała się z wybitnymi regionalistami panem Marianem Koszewskim i redaktorem Jerzym Zielonką.
2. Szkoła była gospodarzem Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego dla Uczniów Szkół Podstawowych.
3. Nauczyciel historii Zbigniew Majchrzak uzyskał tytuł Nauczyciela Roku przyznawany przez tygodnik "Filipinka".
2001/2002 1. Przy współpracy Radia Merkury odbył się I Powiatowy Konkurs Gwary Wielkopolskiej, którego pomysłodawcą i głównym organizatorem był nauczyciel historii pan Zbigniew Majchrzak. Konkurs odbywa się do dzisiaj, cieszy się dużym powodzeniem. Honorowym gościem i współprowadzącym jest znawca gwary wielkopolskiej redaktor Jacek Hałasik.
2. W wycieczkach i rajdach w tym roku szkolnym wzięło udział 3.574 uczniów. Działalność turystyczna jest do dzisiaj wizytówką szkoły.
2002/2003 1. Szkoła przystąpiła do akcji Gazety Wyborczej "Szkoła z klasą" i w roku następnym otrzymała tytuł "Szkoły z klasą".
2. Odbyła się pierwsza edycja charytatywnej akcji Wielka Loteria Świątecznej Pomocy organizowanej przez samorząd szkolny. W pierwszej edycji zebrano 12 tysięcy złotych na turnus rehabilitacyjny dla chorej Wiktorii. We wszystkich akcjach Wielkiej Loterii zebrano ponad 200 tysięcy złotych na rzecz chorych i potrzebujących. Działalność charytatywna jest jedną z wizytówek szkoły.
2003/2004 1. Szkoła była gospodarzem Mistrzostw Świata Juniorów w Trójboju Siłowym.
2. Za działalność charytatywną szkoła została wpisana na listę 100 najhojniejszych instytucji w kraju obok m.in. Telewizji Polsat i KGHM Polska Miedź.
3. Samorząd Szkolny zajął I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie "Rola i miejsce samorządu uczniowskiego we współczesnej szkole" (Kraków).
2004/2005 1. Jako jedyna szkoła w kraju wzięliśmy udział w licytacji zorganizowanej przez Polskie Radio, Rzeczpospolitą i Polską Akcję Humanitarną na rzecz dzieci z Biesłanu.
2. Braliśmy udział w akcji "Adopcja na odległość". Nauczyciele i uczniowie "adoptowali" i przez 5 lat wspierali finansowo dwoje dzieci z Indii.
2005/2006 1. Uczniowie uczestniczyli w olimpiadzie sportowej w zaprzyjaźnionym czeskim mieście Rakovniku.
2. W ramach gwiazdkowego programu "Dzieci dzieciom ślą życzenia" w szkole gościli uczniowie z Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej, którzy obejrzeli część artystyczną oraz otrzymali paczki świąteczne. Zespół Szkół nr 4 w latach późniejszych otrzymał tytuł "Przyjaciela Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej".
2006/2007 Krzysztof Ptaszyński za sukces w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym "Kangur" został nagrodzony wyjazdem na wycieczkę do Lwowa. Krzysztof był także laureatem Wojewódzkiego Konkursu Historycznego i Geograficznego.
2007/2008 Szkoła uzyskała najwyższe wyniki w mieście i w powiecie z egzaminów zewnętrznych. W następnych latach sukces ten był powtarzany.
2008/2009 Odbył się festyn "Powitanie wakacji" dla rodziców i uczniów. W festynie uczestniczyło ponad 300 osób.
2009/2010 Szkoła Podstawowa nr 4 i Gimnazjum nr 4 w Kościanie otrzymały imię Mariana Koszewskiego - wybitnego regionalisty, wielkiego patrioty, sąsiada szkoły. Uroczystość, w której uczestniczyli rodzina Patrona, Jego przyjaciele, Wielkopolski Kurator Oświaty, władze powiatu i miasta, zbiegła się z obchodami 50 - lecia istnienia szkoły.
2010/2011 1. Samorząd Szkolny otrzymał Statuetkę "Kościan dziękuje".
2. Siedmiu uczniów zostało laureatami wojewódzkich konkursów przedmiotowych.
3. Szkoła była organizatorem Wojewódzkiego Konkursu Historycznego, na który przyjechało 360 uczestników wraz z 300 opiekunami.
4. UKS "Czwórka" zajął I miejsce w Polsce w rozgrywkach piłkarskich o Puchar Premiera Donalda Tuska.
2011/2012 Szkoła Podstawowa nr 4 została zakwalifikowana do programu "Cyfrowa Szkoła".
2012/2013 Gimnazjum nr 4 w Kościanie ukończył Arkadiusz Buchowski czterokrotny laureat wojewódzkich konkursów przedmiotowych, zwycięzca miejskiego konkursu dla erudytów "Najlepszy z Najlepszych".
Do tej pory szkoła może poszczycić się 78 laureatami wojewódzkich konkursów przedmiotowych.
2013/2014  
2014/2015  
2015/2016  
2016/2017  e-mail